Gemeenten moeten streekomroepen omarmen

Terugblik NLPO Congres 1 september 2016
"Lokale omroepen zijn de waakhond van de democratie, maar moeten ook de stem van het volk zijn." Dat is de boodschap van Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen en VNG ambassadeur streekomroepen, tijdens het congres van de NLPO in Hilversum. Lokale bestuurders van gemeenten uit heel Nederland kwamen op 1 september 2016 bijeen in het Instituut Voor Beeld en Geluid om te praten over het belang van lokale omroepen voor de democratie. Volgens Bort Koelewijn is een kritische lokale pers een voorwaarde voor het goed functioneren van de lokale democratie. Het is daarom zorgelijk dat in veel regio's lokale en regionale media onder druk staan. Mediaorganisaties en gemeenten moeten samenwerken om de positie van een onafhankelijk lokale pers te waarborgen.

Dichtbij burgers
Om het voortbestaan van de lokale omroep te garanderen heeft de NLPO een strategisch plan gemaakt waarin de bestaande lokale omroepen moeten samenwerken in streekomroepen. Door samen te werken krijgen de omroepen meer financiele draagkracht en kunnen ze ook hun functie als waakhond van de democratie beter vervullen. Bernard Kobes, directeur/bestuurder van de NLPO: "We liggen goed op schema bij de vorming van de streekomroepen. Daarbij vind ik het belangrijk dat zowel omroepen als gemeenten hun mening geven in dit proces om tot streekvorming te komen, zodat we die kunnen meenemen in de besluitvorming. Bij sommige lokale omroepen heerst angst dat door de vorming van grotere streekomroepen vrijwilligers zich niet meer thuisvoelen. Bernard Kobes vindt daarom dat vrijwilligers actief moeten worden betrokken bij de vorming van streekomroepen. En het heeft ook veel voordelen want door de schaalvergroting krijgen de vrijwilligers betere begeleiding van professionals en meer middelen om programma's te maken.

Nieuws van dichtbij
Volgens burgemeester Pieter Broertjes van Mediastad Hilversum worden lokale media nog altijd gewaardeerd in Nederland. "Door het gebruik van sociale media zijn we allemaal wereldburgers geworden. Tegelijk blijkt dat mensen nieuws van dichtbij het belangrijkst vinden." Sander Duivestein, trendwatcher op het gebied van nieuwe media, sluit zich hierbij aan. Hij denkt dat omroepen door samen te werken ook beter in staat zijn in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. "De ontwikkelingen in de media gaan zo snel dat je moet veranderen. Anders zal je als omroep verdwijnen. Als je het experiment niet durft aan te gaan. "Sociale media geven de macht weer aan de burgers en daar moeten streek omroepen op inspelen.

Volgens Bort Koelewijn zijn de gemeenten nu aan zet om lokale omroepen te steunen in de omvorming naar streekomroepen. Gemeentes moeten de ogen niet sluiten voor problemen die spelen, maar hij vindt dat er ook wel eens wat meer waardering uitgesproken kan worden. "Voor de onderlinge binding in een gemeenschap vind ik de lokale omroep van essentieel belang. Wij gemeentebestuurders moeten lokale omroepen daarom omarmen en een schouderklopje geven, want het zijn vrijwilligers die het doen."